TERUG

CONTACT

 

ONTWIKKELING IN DE ADVISERING

 

Vanaf 2005 tot heden is er veel veranderd in de wereld zelf, maar ook in de juridische vastgoedadvisering. In de jaren voor de crisis was opbrengstpotentie heersend voor de afsprakenkaders, na 2008 begon risicogerichtheid de boventoon te voeren. Grote projectcontracten met een lange horizon, uitgevoerd door ingewikkelde CV-structuren, die zag je niet meer. Sterker, nog vele juristen zijn bezig geweest met het ontvlechten van zulke monstrueuze structuren.

 

De keerzijde van een toegenomen risicogerichtheid is rond 2009/2010 tevens geweest, dat er in de bouw juist behoefte ontstond aan samenwerkingsvormen, waarbij niet meteen de risicoschotten werden geplant, maar werd gewerkt vanuit de gedachte dat mensen elkaar kunnen verbeteren, en dus samen beter kunnen bouwen, als ze een vertrouwensbasis hebben. Janeck heeft in die tijd principes en contracten ontwikkeld om die benadering, ook wel ketensamenwerking genoemd, juridisch handen en voeten te geven. Zijn gedachtengoed is onder andere terug te vinden in Publicatie Vereniging voor Bouwrecht 41, december 2013 (prof.mr.dr. M.A.B. Chao-Duivis/prof.dr.ir. J.W.F. Wamelink). Zie ook youtube Video presentatie http://vimeo.com/17738200 of dit interview (Pdf) over de ketencontractering tussen Dura Vermeer en Havensteder die in 2011 de Bouwpluim won.

Inmiddels heeft hij veel ervaring opgedaan met ketensamenwerking, zowel in de relatie opdrachtgever-aannemer, als in de supplychain achter de aannemer.

 

De periode 2010/2011 was ook de periode, dat gemeenten pas echt ontdekten dat zij met de nieuwe grondexploitatiewet een veel steviger positie innamen bij projectontwikkeling dan voorheen. Janeck is vanaf die periode tot heden betrokken geweest bij vele vormen van contractering, veelal in anterieure overeenkomsten, die toen opgeld zijn gaan doen.

 

In de jaren 2010/2012 lag de bouw zo goed als stil. Gelukkig waren er nog overheden die bereid waren in infrastructuur te investeren. Ook in die sector heeft Janeck grote opdrachten verworven en uitgevoerd, onder andere in opdracht van Rijkswaterstaat, in de sfeer van rivierverbreding en contractering met natuurorganisaties.

 

2013 was voor Janeck het jaar van de ontvlechtingen en ontrafelingen van projectsamenwerkingen. Partijen zaten via ingewikkelde structuren vaak aan elkaar vast gekleefd, meestal nog verder verstrikt door gemeenschappelijk eigendom. Het gaf niet altijd even veel arbeidsvreugde om dat te doen, omdat het ook veel afschrijving en kapitaalvernietiging met zich mee bracht, maar het heeft vanuit juridisch perspectief ook veel lessen gebracht over hoe je samenwerkingen vooral vanuit simpele structuren moet opbouwen en niet vanuit wilde fiscale- en/of risicopercepties.

 

In 2014 en 2015 heeft Janeck intensief gewerkt aan een opdracht tot ontwikkeling van de standaardcontracten voor de Stroomversnelling, een samenwerking van overheid en grote opdrachtgevers en aannemers om zogenaamde “Nul op de meterwoningen” mogelijk te maken.

Deze contracten zijn na de zomer van 2015 door alle betrokken partijen goedgekeurd en vastgesteld.

Voor wie geïnteresseerd is in hoe zo’n megaproces verloopt en hoe juridische en allerlei andere aspecten daarin onderling uitwerken, lees http://www.josevanderloop.nl/boekpublicatie-op-weg-naar-nul-transitie-in-acht-stappen/.

 

Vanaf 2014 was ook goed merkbaar dat zorginstellingen, bijna structureel geplaagd door beleids- en regelwijzigingen, zich bewuster zijn geworden van hun opdrachtgeverspositie en een inhaalslag hebben gemaakt op tal van “inkoopaspecten”, zoals algemene voorwaarden, aanbestedingstechnieken, standaardcontractering en ketensamenwerkingen. Janeck werkt voor een aantal grote zorginstellingen en kan daarmee de “best practices” juridisch meesturen en ook trends daarin goed volgen.

 

2016 lijkt vooral voor woningcorporaties een jaar van heroriëntatie te zijn. Door de Woningwet zijn ze teruggeworpen op hun primaire taakstelling. Daarnaast is merkbaar dat woningcorporaties inzetten op simpeler projectarrangementen, met een duidelijke (bescheiden) rol, vaak gericht op het afnemerschap. Voor een contractenmaker is dat een plezierig stramien.

 

Redelijkheid en billijkheid zou in juridische benaderingen altijd voorop moeten staan, en de wet zou dat met regels moeten faciliteren. Nu denken mensen vaak andersom: de wet bepaalt de spelregel, ook al werkt die oneerlijk uit. De wereld zou er echter beter uitzien als het eerste de maat was. Per 1 januari 2017 is Janeck benoemd als lid van de Ombudsman van Stichting Stadgenoot te Amsterdam. Zie voor de Ombudsman link. Hij ziet dat mede als een kans om een bijdrage te leveren aan die betere wereld, op een concreet bedrijfsniveau.

 

 

CONTACT

Bonnet 10

036 84 10 192

1319EK Almere

06 29 38 79 10

jnj@janmaatadvies.nl

KvK: 37148146

Uw bericht wordt vrstuurd

The server encountered an error.

Form received.

 

VERZENDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

|

© COPYRIGHT 2017 JANMAAT JURIDISCH ADVIES - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

ONTWIKKELD DOOR MOSES